Nyheder

BACKLUND besøger 18. november - 26 november 2017 Cuba som en del af af en 54 personer stor delegation fra USA, Haiti, Canada og mig til deltagelse med ca. 200 repræsentanter for organisationer bl.a. fra Latinamerika, Afrika og Asien i "6th International Conference on Agroecology, Sustainable Agriculture and Cooperativism, hosted by Cuba’s National Small Farmers Association (ANAP) and La Via Campesina"" BACKLUND bidrager vedrørende viden om og erfaring med kildesorterende toiletter og vandfrie urinaler samt PeeCycling ved anvendelse til økologisk landbrug.

BACKLUND besøger i oktober 2017 projekter i Uganda vedrørende vand og landbrug og for at gøre opmærksom på mulighederne for med kildesorterende toiletter og vandfrie urinaler at opsamle urin til anvendelse i økologisk landbrug https://www.linkedin.com/pulse/clean-water-seniors-without-borders-denmark-project-arne-backlund/  https://www.linkedin.com/pulse/visiting-agroforestry-mt-elgon-bufumbu-organic-farmers-arne-backlund/
https://www.linkedin.com/pulse/what-do-you-hopelessly-stuck-traffic-jam-need-pee-arne-backlund/

BACKLUND leverer i juli 2017 5 stk. Separett Villa 9010, hvoraf de 4 stk. skal bruges af Arctic Nomad Greenland i deres OFF GRID LUXERY CAMP - se billeder og video på http://www.arctic-nomad.com/KIATTUA

BACKLUND leverer i maj 2017 10 stk. EcoFlush til Hyldespjældet i Albertslund, hvor urinen bliver opsamlet i 5 tanke, transporteret til og anvendt på Københavns Universitetets forsøgsmarker CRUCIAL ved Taastrup https://www.linkedin.com/pulse/albertslund-har-leveret-ca-160000-liter-h%C3%B8j-flydende-g%C3%B8dning-arne/

BACKLUND leverer december 2016 - februar 2017 90 stk. EcoFlush, der skal benyttes i det kommende Permatopia ved Karise. Toiletterne skal i den innovative og visionære bosættelse bruges til recirkulering af humane næringsstoffer i urinen til lokal dyrkning efter permakultur principper https://www.linkedin.com/pulse/karise-permatopia-det-kommende-moderne-og-n%C3%A6r-arne-backlund

BACKLUND - Arne Backlund, der årligt har gæsteforelæst ved Trinity College siden 2008, holder i december 2016 to gæsteforelæsninger https://www.linkedin.com/pulse/rethinking-sanitation-from-metabolic-rift-towards-shift-backlund og https://www.linkedin.com/pulse/rethinking-resource-recovery-from-wastewater-arne-backlund

BACKLUND informerer igen i 2016 i en række sammenhænge PeeCycling/Beercycling med henblik på udbredelse i flere sammenhænge og til flere lande.
BACKLUND - Arne Backlund holder foredrag for EnviNa - Foreningen af miljø, plan og naturmedarbejdere i det offentlige - ved årsmødet 28. september i Århus. https://www.linkedin.com/pulse/sagsbehandling-afl%C3%B8bsfrie-toiletsystemer-envina-%C3%A5rsm%C3%B8de-backlund

BACKLUND sætter igen i 2016 focus på muligheder ved anvendelse af multifunktionelle pileplantager - herunder for optagelse og fjernelse af cadmium https://www.linkedin.com/pulse/who-what-protected-european-food-safety-authority-through-backlund og https://www.linkedin.com/pulse/cadmium-our-soils-food-bodies-arne-backlund

BACKLUND leverer igen i 2016 kildesorterende EcoFlush til Munksøgaard. Det vurderes, at der nu er ca. 100 EcoFlush på Munksøgaard.
 
BACKLUND arrrangerer i 2016 referencebesøg for internationale grupper i Danmark vedr. recirkulering af humane næringsstoffer ved brug af kildesorterende toiletter og vandfrie urinaler. Der aflægges besøg i Hyldespjældet, Munksøgaard, på forsøgsmarker ved Taastrup og hos L & R vedrørende BeerCycling - https://www.linkedin.com/pulse/study-trip-denmark-sweden-hopefully-generating-french-arne-backlund

BACKLUND - Agenda Center Albertslund installerer i 2016 det nye kildesorterende EcoFlush leveret af Backlund.

BACKLUND - Tagfarmen ØsterGro på Østerbro, København installerer i 2016 et kildesorterende reference toilet EcoFlush.

BACLUND leverer kildesorterende Separett Villa 9010 til den spirende TinyHouse bevægelse https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%B8d-et-par-der-skifter-stort-og-dyrt-parcelhus-med-toilet-backlund

BACKLUND påbegynder uskiftning af pil i verdens først kendte lukkede pileanlæg, som vi har fulgt fra etableringen 1991/1992
Der anvendes i dette tilfælde 60 cm lange pilestokke med potentiale for meget stor fordampning http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-756-2/pdf/87-7726-328-6.pdf

BACKLUND - Militærstationen Station Nord vil nu - inspireret af den lokale - Villum Research Station - i Nordgrønland ca. 900 km fra Nordpolen - installerer 2 kildesorterende toiletter Separett Villa 9000 leveret af BACKLUND. Stationen benyttes også af Sirius-patruljen.
BACKLUND Worldwatch Institute Europe & URBIA June 9th. Awarded Copenhagen Rooftop Farm ØsterGro in the category People's Choice and second best Danish Urban Practice in the category Green Innovation in the first annual URBIA Award 2015. Backlund ApS congratulate the great team and is happy to contribute with advice regarding Ecological Sanitation and together with Separett to sponsor a Diverting Dry Toilet Separett Villa 9000. www.facebook.com/Backlunddk/photos_albums
BACKLUND - Besøg den økologiske restaurant STEDSANS CLEAN SIMPLE LOCAL og den 600 m2 store økologiske tagfarm ØsterGro - med grøntsager, høns og bistader på 3. sal på Østerbro i København. Her er der mulighed for efter 6 retter eller ved besøget på tagfarmen at afprøve Separett Villa 9000, der netop er blevet installeret i maj 2015. www.facebook.com/Backlunddk/photos_stream?tab=photos_albums Allerede omkring år 2000 fik Mette Plum installeret en tidligere model af Villa 9000 på den økologiske gård Fuglebjerggaard. Dette er stadig i brug og kan opleves ved et besøg på gården med den tilhørende cafe "Palais des Poulets".
BACKLUND - Arctic Research Center - Villum Research Station - Station Nord - beliggende ca. 900 km fra Nordpolen er allerede taget i brug og bliver i august/september 2015 indviet med - 5 stk. Separett Flame 8000 + 1 stk. Separett Villa 9000 + 1 stk. Separett Freeze 2000 - leveret af BACKLUND som toiletløsning til arktiske forhold. www.facebook.com/Backlunddk/photos_stream?tab=photos_albums
BACKLUND starter med partnere i 2015 op med rådgivning vedrørende fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium og til etablering af styringssystemer, incitatamentsstrukturer og afregningssystemer til fremme af systematisk, effektiv og sikker bortskaffelse. Cadmium viser sig i mindre koncentrationer end tidligere antaget at give store sunhedsmæssige skader og forventelige store udgifter i sundhedssektoren.
BACKLUND NIRAS NORDECO Arrangement September 2014 "Ecological Sanitation - Natural Resources Management for Sustainable Development" med 20 deltagere fra Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Mozambique, Myanmar and Uganda. Præsentation af Ecological Sanitation og besøg i den økologisk kolonihave "Slottet". www.facebook.com/Backlunddk/photos_stream?tab=photos_albums
BACKLUND leverer sommeren 2014 - 5 stk. Separett Flame 8000 + 1 stk. Separett Villa 9000 + 1 stk. Separett Freeze 2000 - til arktiske forhold som toiletløsning på Forskningsstation Nord i det nordligste Grønland. www.facebook.com/Backlunddk/photos_stream?tab=photos_albums
"On-Site Wastewater Treatment Research" "Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils". Forskningsprojekt "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE). BACKLUND deltager i det 3-årige forskningsprojekt (2011 - 2014) på Irland for Irlands Miljøstyrelse. Arne Backlund er med i projektteamet som ekstern ekspert i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger". Se bl.a. "Water saving technologiesto reduce water consumption and wastewater production in Irish households" STRIVE Report Series no 108 http://www.epa.ie/pubs/reports/research/water/watersavingtechnologiestoreduce waterconsumptionandwastewaterproduction.html og "Improving the feasibility of on-site wastewater treatment systems in areas of low permeability subsoils by means of water saving technologies" The 11th IWA Conference on Small Water & Wastewater Systems and Sludge Management.
"Lokalt dyrket energipil gødsket med slam og vandet med spildevand til energiproduktion i det lokale kraftvarmeværk. Fra affald til ressource - Et visionært og innovativt samarbejde mellem landmænd, kommune, rensningsanlæg og kraftvarmeværk. Arne Backlund holder foredrag for kommuner, landmænd, rådgivere og andre interessenter i den bæredygtige PPP-model (Public Private Partnership) i Skåne, Sverige - april og maj 2013.
BioM EU/Intereg IV/A-projekt. Arne Backlund præsenterer i Ringkøbing (oktober 2011) bl.a. vanding og gødskning af Energiplantager med spildevand, slam og human urin organiseret i en PPP-model (Public Private Partnership) med kommune, rensningsanlæg, kraftvarmeværk og private landmænd. Fra affald til ressource.
Tillæg til spildevandsplan nr. 2/september 2011 - Klinteby og Karrebækstorp i Næstved kommune BACKLUND deltager (2010 - 2011) i udarbejdelse af spildevandsplanen ved tilførsel af ekspertviden af Arne Backlund til NIRAS A/S vedrørende "pileanlæg" og "bæredygtige sanitære løsninger".
Udarbejdelse af redegørelse: "Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i Tillæg til de gældende spildevandsplaner (Næstved kommune). BACKLUND, ved Arne Backlund, leverer ekspertviden (2009 - 2010) til redegørelsen, der udarbejdes i samarbejde med "Nielsen & Risager" og NK-Spildevand A/S.
Afvanding af biologisk spildevandsslam i GeoTubes tilplantede med pil. BACKLUND, ved Arne Backlund leverer ekspertviden og pil (2010) til forsøget ved centralanlægget i Næstved kommune.
Pileanlæg og økologiske/bæredygtige sanitære løsninger
Last modified: 23.01.2019 backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark