EcoFlush kildesorterende toilet til økosamfund, i kombination med pileanlæg mm.

Kildesorterende med dobbeltskyl

Separationstoilet

Et meget populært kildesorterende toilet der bl.a. benyttes i bebyggelserne Munksøgaard i Roskilde (ca. 100 stk.), Hyldespjældet i Albertslund (10 stk.), Dyssekilde i Torup, Tagfarmen ØsterGro på Østerbro og på Møns Museumsgård. Se bl.a. rapport:

Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002.Elektronisk publikation på:                       

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-732-8/html/default.htm

 

Det visionære og innovative Økosamfund "Permatopia" ved Karise vil i 2017 blive etableret med 90 stk. EcoFlush af nyeste model.

 
ecoflush3.png
                                                                                                        

 

Last modified: 04.08.2018 backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark