Foredrag

BACKLUND holder foredrag, underviser, arrangerer workshops og referencebesøg i en række lande, herunder Sverige, Tyskland, England, Irland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Polen, Litauen, Estland og Rusland.

Tilbuddene retter sig såvel til organisationer, virksomheder, undervisningssteder og myndigheder som til interessegrupper.

Aktiviteterne er især baseret på en række erfaringer fra danske og internationale projekter og skræddersyes i samarbejde med de enkelte interessenter (se projekter, rapporter og artikler). Emnerne kan være smalle eller brede:

 • Videreuddannelse af medarbejdere i kommune og amt til informering af borgerne og fremme af borgerdeltagelse vedrørende alternative spildevandsløsninger i det åbne land.
 • Afholdelse af borgermøder eller workshops for medarbejdere.
 • Referencebesøg til etablerede spildevandsmodeller, anlæg og systemer.
 • Opkvalificering af medarbejdere i kommune og amt til kvalificeret sagsbehandling af henvendelser om spildevandsløsninger fra borgerne.
 • Spildevandsløsninger til kolonihaver og sommerhuse uden kloakering.
 • Erfaringer med kildesorterende toiletter uden vandskyl i kolonihaver.
 • Erfaringer med komposttoiletsystemer i helårsbebyggelse.
 • Erfaring med kompostering af fækalier.
 • Erfaringer med vakuumtoiletsystemer.
 • Erfaringer med vandfrie urinaler.
 • Erfaringer med pilefordampningsanlæg.
 • Erfaringer med plantager af energipil vandet og gødsket med forrenset spildevand, slam og human urin.
 • Erfaringer med vandskyllende toiletter og efterfølgende separation af fækalier.
 • Kvantiteter, koncentrationer og kvalitet af opsamlet human urin og humane fækalier.
 • Muligheder for behandling af humane fækalier og evt. human urin i biogasanlæg.
 • Kvaliteten af humane gødningsmidler sammenlignet med kvaliteten af andre gødningsmidler.
 • Anvendelse af naturlige biologiske processer ved behandling af humane restprodukter.
 • Reflektioner og reflekser ved håndtering af humane restprodukter i moderne hyperkomplekse samfund.
 • Modernisering af spildevandssektoren i hyperkomplekse moderne samfund.
 • Beslutningstagning og borgerdeltagelse i spildevandssektoren.
 • Toilet- og spildevandsløsninger i arktiske områder.
 • Etablering og forbedring af sanitære systemer i udviklingslande.

Formålet er at udvide videngrundlaget med hensyn til alternativer til konventionelle spildevandsløsninger og dermed også at opkvalificere grundlaget for valg af stedspecifikke omkostningseffektive løsninger der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling

Forelæsninger (2008-2014) i Environmental Engineering med emnet "Sustainable Sanitation"/"Ecological Sanitation" på Dublin Universitet Trinity, Irland.

Foredrag om bæredygtige spildevandsløsninger (2010) ved "Center for Creative Ecology" i Kibbutz Lotan, Arava Valey, Israel.

Forelæsninger (1999-2007) i alternative spildevandsløsninger på DTU Miljø, Danmark.

Foredrag (2006) i Grønlands Innovationscenter, Sisimiut, Grønland.

Forelæsninger og indlæg 2001 og 2003 på internationale konferenser på Kalmar Universitetet i Sverige.

Indlæg på international ECOSAN-konferense (2003) i Lübeck, Tyskland.

Indlæg på international miljøkonference (2002) på St. Petersburg State  Polytechnic University, Rusland.

Indlæg på international miljøkonference (2001) på Siauliai University, Lithauen.

Indlæg (1999) "The ALTHENER Agricultural and Forestry Biomass Network" AFB Workshop.

Indlæg på miljøseminar (1995) arrangeret af Leipziger Innovations- und Technologiezentrum i Leipzig, Tyskland.

Last modified: 15.03.2017 backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark