BACKLUND     

 

Home
Up
Toiletter
Muldtoilet
Separett Villa 9000 & 9010
Separett Weekend 7010
Separett Rescue Camping
Separett Tilbehør
Tørdas 500 & 501
Separett Sanitoa
Forbrændingstoilet Flame
Barnetoiletsæde
Barneskammel
EcoDry
ESMP
EcoDry + Boks
Separationstoilet
Vakuumtoilet
Kompostbeh.
Afvanding

  

 

 

 

  Produkter (Bestillinger på email backlund@backlund.dk eller tlf 60931453)

Sanitære Systemer - Rent vand - Humane gødningsmidler

Udvalgte smarte sanitære systemer

BACKLUND har mange års erfaring med sanitære systemer og deltager ved forskning og udvikling såvel angående tilpasning af eksisterende sanitære systemer til krav om mere bæredygtighed som ved forskning, videreudvikling og implementering af kildesorterende løsninger (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER samt billeder på www.facebook.com/Backlunddk/photos_albums ).

Kildesorterende vandfrie toiletsystemer
Kildesorterende vandfrie toiletsystemer (komposttoilet, muldtoilet, multtoilet, opsamlingstoilet) kan være økonomiske og økologiske sanitære løsninger for huse der ikke er koblet til et kloaksystem. Urin opsamles og lagres i separate beholdere. Beholderen til at opsamle/kompostere fækalier kan være integreret i toiletstolen eller placeret under denne. Systemet kan være et batchsystem med små eller store beholdere, hvor fyldte beholdere sættes til kompostering eller hældes over i en ekstern kompostbeholder. Der kan også være tale om et større kontinuerligt system, hvorfra der f.eks. en gang årligt tages en delmængde (det ældste materiale) ud. 
 
Kildesorterende systemer med vandskyl
Kildesorterende toiletsystemer med vandskyl kan anvendes med eller uden kloakering, hvor strategien er opsamling af kildesorteret urin og reduktion af skyllevandsbehovet. Ved ønske om efterfølgende at separere fækalier og papir fra skyllevandet kan brug af en SEPARATOR overvejes.  En FILTERENHED kan i en del installationer anvendes til afvanding og kompostering.
 
Kildesorterende/kildesamlende vakuumtoiletsystemer
Et direkte vakuumsystem er et komplet system til et toilet, der udelukker ventilproblemer eller problemer fra dele af et stort fælles system. Systemet bruges i områder uden kloakering ved vanskelige topografiske forhold, jordbunds- eller grundvandsforhold og for at opsamle en begrænset mængde koncentreret materiale.
 
Vandfrie urinaler
Vandfrie urinaler sættes op for at reducere vandforbruget og krystallisering i rørsystemerne men kan også være en meget effektiv måde til at opsamle urin til brug som gødning i landbruget.
 
Pilefordampningsanlæg
Pilefordampningsanlæg er en økologisk måde til behandling af husholdsspildevand eller delstrømme heraf uden efterfølgende afløb til vandrecipienter.

Afvandings- og kompostbeholdere

Kaggen - Biokub

Fra affald til energi

Energipil kan vandes med forbehandlet spildevand, urin og slam af god kvalitet i stedet for at anvende drikkevand og sætte nye næringsstoffer i spil. BACKLUND deltager i forskningsprojekter for at undersøge fordele, ulemper, omkostningseffektivitet og barrierer og er rede til at bistå ved udvælgelse og etablering af systemer (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER).

Pileplantager vandet og gødsket med forbehandlet spildevand, slam og human urin

Følg og Synes Om BACKLUND på Facebook www.facebook.com/Backlunddk/photos_albums  

.Last modified:  07.07.2016  backlund@backlund.dk   +45 60931453   Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark