BACKLUND     

 

Home
Up

  

 

 

 

EcoFlush                                                                                                                                                                                                                 Kildesorterende med dobbeltskyl "Separationstoilet"

Et meget populært kildesorterende toilet der bl.a. benyttes i bebyggelserne Munksøgaard i Roskilde, Hyldespjældet i Albertslund, Dyssekilde i Torup og på Møns Museumsgård. Se bl.a. rapport:

Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002.Elektronisk publikation på:                        http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-732-8/html/default.htm

ecoflush3.png
                                                                                                        

 

.Last modified:  07.07.2016  backlund@backlund.dk   +45 60931453   Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark