Foredrag

Backlund Ecology holder foredrag, underviser, arrangerer workshops og referencebesøg i en række lande, herunder Sverige, Tyskland, England, Irland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Polen, Litauen, Estland, Bulgarien, Rusland og Israel.

Tilbuddene retter sig såvel til organisationer, virksomheder, undervisningssteder og myndigheder som til interessegrupper.

Aktiviteterne er især baseret på en række erfaringer fra danske og internationale projekter og skræddersyes i samarbejde med de enkelte interessenter (se projekter, rapporter og artikler). Emnerne kan være smalle eller brede:

 • Videreuddannelse af medarbejdere i kommune og amt til informering af borgerne og fremme af borgerdeltagelse vedrørende alternative spildevandsløsninger i det åbne land.
 • Afholdelse af borgermøder eller workshops for medarbejdere.
 • Referencebesøg til etablerede spildevandsmodeller, anlæg og systemer.
 • Opkvalificering af medarbejdere i kommune og amt til kvalificeret sagsbehandling af henvendelser om spildevandsløsninger fra borgerne.
 • Spildevandsløsninger til kolonihaver og sommerhuse uden kloakering.
 • Erfaringer med kildesorterende toiletter uden vandskyl i kolonihaver.
 • Erfaringer med komposttoiletsystemer i helårsbebyggelse.
 • Erfaring med kompostering af fækalier.
 • Erfaringer med vakuumtoiletsystemer.
 • Erfaringer med vandfrie urinaler.
 • Erfaringer med pilefordampningsanlæg.
 • Erfaringer med plantager af energipil vandet og gødsket med forrenset spildevand, slam og human urin.
 • Erfaringer med vandskyllende toiletter og efterfølgende separation af fækalier.
 • Kvantiteter, koncentrationer og kvalitet af opsamlet human urin og humane fækalier.
 • Muligheder for behandling af humane fækalier og evt. human urin i biogasanlæg.
 • Kvaliteten af humane gødningsmidler sammenlignet med kvaliteten af andre gødningsmidler.
 • Anvendelse af naturlige biologiske processer ved behandling af humane restprodukter.
 • Reflektioner og reflekser ved håndtering af humane restprodukter i moderne hyperkomplekse samfund.
 • Modernisering af spildevandssektoren i hyperkomplekse moderne samfund.
 • Beslutningstagning og borgerdeltagelse i spildevandssektoren.
 • Toilet- og spildevandsløsninger i arktiske områder.
 • Etablering og forbedring af sanitære systemer i udviklingslande.

Formålet er at udvide videngrundlaget med hensyn til alternativer til konventionelle spildevandsløsninger og dermed også at opkvalificere grundlaget for valg af stedspecifikke omkostningseffektive løsninger der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig udvikling

Foredrag (2020) Ingeniører Uden Grænser "IUG WASH & FOOD"

Foredrag (2018) KKL "Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne"

Foredrag (2018) for Rotary "Kildesorterende toiletløsninger og anvendelse af urin som gødning i fremtidige projekter i f.eks. skolehaver i Sri Lanka"

Foredrag (2018) Ingeniører Uden Grænser "Linking Ecological Sanitation & Food Sovereignty in IUG/EWG-DK Projects Rethinking Ecological Sanitation for Rural areas in Developing Countries

Forelæsninger (2008 - 2017) i Environmental Engineering i "Sustainable Sanitation"/"Ecological Sanitation" From a Metabolic Rift/Metabolic Shift Perspective på Trinity College, Dublin, Ireland.

Forelæsning (2017) Resource Recovery from Wastewater Taking Out Human Urine Using Diverting Toilets and Waterless Urinals (PeeCycling) på Trinity College, Dublin, Ireland.

Forelæsning (2011) Refleks eller Refleksion - På Udkig efter Visionære og Innovative Tilgange? på Seminar angående Energipil i Ringkøbing, Danmark.

Foredrag om bæredygtige spildevandsløsninger (2010) ved "Center for Creative Ecology" i Kibbutz Lotan, Arava Valey, Israel.

Forelæsninger (1999-2007) i alternative spildevandsløsninger på DTU Miljø, Danmark.

Foredrag (2006) i Grønlands Innovationscenter, Sisimiut, Grønland.

Forelæsninger og indlæg (2001 og 2003) på internationale konferenser på Kalmar Universitetet i Sverige.

Indlæg på international ECOSAN-konference (2003) i Lübeck, Tyskland.

Indlæg på international miljøkonference (2002) på St. Petersburg State  Polytechnic University, Rusland.

 Indlæg på international miljøkonference (2001) på Siauliai University, Lithauen.

 Indlæg (1999) "The ALTHENER Agricultural and Forestry Biomass Network" AFB Workshop.

 Præsentation undervisning (1999) af belgiske og franske arkitekter i Sted Specifikke Bæredygtige Spildevandsløsninger ved anvendelse af Kildesorterende toiletter og Vandfrie Urinaler, Bruxelles, Belgien.

 Indlæg på miljøseminar (1995) arrangeret af Leipziger Innovations- und Technologiezentrum i Leipzig, Tyskland.

Last modified: 14.02.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark