Foredrag

Backlund Ecology holder gæsteforelæsninger, foredrag, underviser, arrangerer workshops og referencebesøg i en række lande, herunder Danmark, Sverige, Tyskland, England, Irland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Polen, Litauen, Estland, Bulgarien, Rusland, Israel, Cuba og Uganda.

Tilbuddene retter sig såvel til undervisningssteder fra grundskoler og aftenskoler til universiteteter, organisationer, virksomheder og myndigheder som til interessegrupper.

Aktiviteterne er især baseret på en række erfaringer fra danske og internationale projekter og skræddersyes i samarbejde med de enkelte interessenter (se projekter, rapporter og artikler). Emnerne kan være brede eller smalle:

 • Ændring af stofskifterelationer mellem mennesket og den øvrige natur fra en  "Metabolic Rift" til et "Metabolic Shift" - Bæredygtige kildesorterende toiletløsninger til reetablering af kredsløb for næringsstoffer og jordforbedringsmateriale fra bord til jord.
 • "BeerCycling" - Et innovativt og visionært projekt - Fra "Pis" på Roskilde Festival til "Pisner øl" fra Nørrebros Bryghus - med udarbejdet undervisningsmateriale.
 • Gennemgang for kommunerne vedrørende alternative bæredygtige toilet- og spildevandsløsninger i det åbne land som et led i kommunernes arbejde med verdensmålene.
 • Bæredygtige kildesorterende toilet- og spildevandsløsninger i Økosamfund, der som spændende verdensmålslaboratorier viser verden veje for tilbageførsel af næringsstoffer fra bord til jord.
 • Innovative og visionære økosamfund af stor betydning for at rekrutere og fastholde indsjæle og for at skabe en positiv lokal identitet i kommuner uden for de store byer.
 • Bæredygtige ultra vandbesparende og spildevandsreducende toiletter til såvel bæredygtigt nybyggeri som ved renovering.
 • Referencebesøg til innovative og visionære bæredygtige toilet- og spildevandsløsninger i bl.a. økosamfund
 • Opkvalificering af medarbejdere i kommuner til kvalificeret sagsbehandling af henvendelser om alternative bæredygtige toilet- og spildevandsløsninger fra borgerne.
 • Bæredygtige vandbesparende og spildevandsreducerende toiletløsninger til kolonihaveforeninger og sommerhusområder uden kloakering.
 • Erfaringer fra etablerede afløbsfrie pileanlæg.
 • Myndighedsbehandling i kommunerne af ansøgninger fra borgerne om etablering af afløbsfrie pileanlæg, der væsentligt afviger fra eksisterende vejledning for afløbsfrie pileanlæg
 • Ansøgninger om etablering af komposttoiletter og håndtering af opsamlet materiale
 • Ultra vandbesparende toilet- og spildevandsløsninger til fritids- og helårshuse med samletank
 • Mulighed for samarbejde mellem landmænd, kommuner og kraft-/varmeværk om bæredygtig energi fra plantager med energipil vandet og gødsket med forrenset spildevand, slam og human urin.
 • Toilet- og spildevandsløsninger i Grønland og andre arktiske områder, hvor der ikke er kloakeret.
 • Bæredygtige toiletløsninger til fødevare- eller energiproduktion i udviklingslande.
 •  Opsamling og anvendelse af human urin som en enestående organisk gødning til brug for dyrkning hos småbønder og i skolehaver i udviklingslande i koncepter med permakultur og agroøkologi.
 • Etablering af og leg og læring med pilehytter og piletunneler samt kompostering i børnehaver.

Formålet er bl.a. at udvide vidensgrundlaget for områder inden for arbejdet med verdensmålene, herunder i form af alternativer til konventionelle spildevandsløsninger og dermed også at opkvalificere grundlaget for valg af stedspecifikke omkostningseffektive løsninger der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig omstilling fra bord til jord - fra børnehave til universitetet :-)

Foredrag (2020) TIS og LORT fra BORD til JORD - et foredrag på Fejø skole organiseret af Aftenskolen Lolland Falster

Foredrag (2020) Ingeniører Uden Grænser "IUG WASH & FOOD"

Foredrag (2018) KKL "Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne"

Foredrag (2018) for Rotary "Kildesorterende toiletløsninger og anvendelse af urin som gødning i fremtidige projekter i f.eks. skolehaver i Sri Lanka"

Foredrag (2018) Ingeniører Uden Grænser "Linking Ecological Sanitation & Food Sovereignty in IUG/EWG-DK Projects Rethinking Ecological Sanitation for Rural areas in Developing Countries

Forelæsninger (2008 - 2017) i Environmental Engineering i "Sustainable Sanitation"/"Ecological Sanitation" From a Metabolic Rift/Metabolic Shift Perspective på Trinity College, Dublin, Ireland.

Forelæsning (2017) Resource Recovery from Wastewater Taking Out Human Urine Using Diverting Toilets and Waterless Urinals (PeeCycling) på Trinity College, Dublin, Ireland.

Forelæsning (2011) Refleks eller Refleksion - På Udkig efter Visionære og Innovative Tilgange? på Seminar angående Energipil i Ringkøbing, Danmark.

Foredrag om bæredygtige spildevandsløsninger (2010) ved "Center for Creative Ecology" i Kibbutz Lotan, Arava Valey, Israel.

Forelæsninger (1999-2007) i alternative spildevandsløsninger på DTU Miljø, Danmark.

Foredrag (2006) i Grønlands Innovationscenter, Sisimiut, Grønland. Refleksion - Innovation - Toiletforhold i arktis

Forelæsninger og indlæg (2001 og 2003) på internationale konferenser på Kalmar Universitetet i Sverige.

Diverting Toilet Systems  –  Quality of  Collected Urine Mixture Compared To Other Organic Fertilizers.

Willow Evapotranspiration Beds Without Discharge for Handling of Household Wastewater and Biomass Short Rotation Willow Coppice Fertilized With Nutrients From Human Urine Mixture.

Good Experience From Reuse of Municipal Wastewater, Sludge and Diverted Human Urine in Willow Biomass Plantations - Results from a 4-Year Multidisciplinary Field Project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece.

Indlæg på international ECOSAN-konference (2003) i Lübeck, Tyskland Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and in Development Projects

Indlæg på international miljøkonference (2002) på St. Petersburg State  Polytechnic University, Rusland.

 Indlæg på international miljøkonference (2001) på Siauliai University, Lithauen.

 Indlæg (1999) "The ALTHENER Agricultural and Forestry Biomass Network" AFB Workshop.

 Præsentation undervisning (1999) af belgiske og franske arkitekter i Sted Specifikke Bæredygtige Spildevandsløsninger ved anvendelse af Kildesorterende Toiletter og Vandfrie Urinaler, Bruxelles, Belgien.

 Indlæg på miljøseminar (1995) arrangeret af Leipziger Innovations- und Technologiezentrum i Leipzig, Tyskland. Einige Reflexionen über die Anwendung von (vor-)gereinigtem Abwasser und Klärschlamm innerhalb von kreislauforientierter Umwelt- und Energiekonzepte mit Weiden-Kurz-Umtriebs-Plantagen.

"Natur Pur" (1991 - 1994) Etablering af samt leg og læring med pilehytter og pilehytter som led i "Regio Emilia" pædagogik i ca. 100 børeinstitutioner i Tyskland.

Last modified: 08.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning