Muldtoilet - komposttoilet - kildesorterende

 

Separett Villa Model 9000 og 9010

Specialtilbud afhentet (så længe lager haves)
Separett Villa 9000 kun 4.895,- inkl. startkit og moms
Separett Villa 9010 kun 5.295,- inkl. startkit og moms

Toiletterne sendes mod forudbetaling for toilet og forsendelse.

Bestilling på mail backlund@backlund.dk eller på tlf: 60 93 14 53 - Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 60931453

 

Det nye kildesorterende "Villa" 9000 og 9010 (muldtoilet, komposttoilet) sætter en højere standard for toiletstole i komposttoiletsystemer. I design, stabilitet, komfort og brugervenlighed svarer det til et moderne WC. Den indbyggede 2-hastighedsventilator (9000) eller 12V-ventilator (9010) ventilerer stille og effektivt både toilet og baderum. Kildesortering af vådt og tørt gør, at der ikke opstår latrinlugt, og at det derfor er muligt at trække udluftningsrøret lige ud gennem ydervæggen. "Villa"  kræver ikke opvarmning og stiller ingen krav til rumtemperaturen. Toilettet fungerer i såvel kolde som i varme rum, kan placeres efter ønske og fæstes i gulv eller væg.

 

Separett Weekend 7010 og 7011

Specialtilbud afhentet (så længe lager haves)
Separett Weekend 7010 kun 3.595,- inkl. startkit og moms
Separett Weekend 7011 kun 2.850,- inkl. 1 beholder og moms

Toiletterne sendes mod forudbetaling for toilet og forsendelse.

Bestilling på mail backlund@backlund.dk eller på tlf: 60 93 14 53

 

Separett Weekend 7010 er et billigere kildesorterende toilet, der er udviklet til mere elementære krav, og hvor der er stærkt begrænset plads. Siddehøjden er højere end ved Separett Villa 9000 og 9010, og Separett Weekend 7010 er ikke udstyret med sigtblænde, der skærmer af til fækaliebeholderen.

Separett Weekend 7011 er uden ventilator og med kun 1 beholder.

EcoDry

 

"EcoDry" (Enkeltskyllende toilet) er et flot designet kildesorterende toilet, der bl.a. siden det kom frem i midten af 1990´rne kontinuerlgt er blevet videreudviklet og har vundet indpas i bl.a. en række økologiske bebyggelser. Det er testet i danske kolonihavehuse med et fint resultat (Se projekter, rapporter og artikler). Det kildesorterende toilet uden vandskyl til fækalier skyller urin ved aktivering af en selvlukkende ventil med 0,1 - 0,2 l vand til en egnet opsamlingstank eller f.eks. til et afløbsfrit pileanlæg. Fækalier og papir  falder via et nedfaldsrør ned i en opsamlings-/ eller kompostenhed placeret under gulv.

 

 

 

 

 

EcoDry + Boks

Specialtilbud afhentet (så længe lager haves)
EcoDry + Boks kun 7.595,- inkl. moms

Toiletterne sendes mod forudbetaling for toilet og forsendelse.

Bestilling på mail backlund@backlund.dk eller på tlf: 60 93 14 53

 

"EcoDry + Boks" bygger på det flot designet kildesorterende toilet "EcoDry", der løbende er blevet videreudviklet siden det kom frem i midten af 1990´rne og bl.a. har vundet indpas i en række økologiske bebyggelser. Det er det eneste kildesorterende toilet uden vandskyl til fækalier. Urin skylles ved aktivering af den selvlukkende ventil med 0,1 - 0,2 l vand til en egnet opsamlingstank eller f.eks. til et afløbsfrit pileanlæg. Fækalier og papir falder fra "EcoDry" ned i "Boksen" en firkantet plastbeholder placeret under gulvet. En ventilator sørger for et let undertryk i systemet, hvilket i kombination med kildesorteringen bevirker et lugtfrit badeværelse.

 

 

 

 

 

 

 

EcoDry + M/MP (kompostbeholdere i rustfrit stål)

Fækalier og papir falder fra "EcoDry" ned i "M/MP", som er en kompostbeholder i rustfrit stål (til kontinuerlig kompostering) placeret under gulv.

 

Last modified: 08.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning