Logo produkter Produkter

(Bestillinger på email backlund@backlund.dk eller tlf 60931453 - Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning )

Vi har 30 års erfaring fra projekter, forskning og udvikling med rådgivning om og salg af toiletter og toiletsystemer, kompostbeholdere og komposteringssystemer, der ikke bare er behagelige, men som muliggør en helt nødvendig positiv forandring i en bæredygtig retning. Tøv endelig ikke med at kontakte os forud for dit valg af toilet- eller kompostløsning!

  - Særtilbud på Separett Villa, Separett Weekend, Separett Sanitoa, Separett Rescue Camping samt EcoFlush og EcoDry + Boks
Toiletter kan afhentes efter aftale også aftener og i weekender. Vi leverer i Danmark og til Grønland.

 

 

Sanitære Systemer - Rent vand - Humane gødnings- og jordforbedringsmidler

Udvalgte Smarte Stedsspecifikke Sanitære Systemer

BACKLUND har 34 års erfaring med bæredygtige økologiske sanitære og kompostsystemer og deltager ved forskning og udvikling såvel angående tilpasning af eksisterende sanitære systemer til krav om mere bæredygtighed som ved forskning, videreudvikling og implementering af kildesorterende løsninger (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER) samt billeder på Facebook

Kildesorterende vandfrie toiletsystemer
Kildesorterende vandfrie toiletsystemer (komposttoilet, muldtoilet, multtoilet, opsamlingstoilet) kan være bæredygtige økonomiske og økologiske sanitære løsninger for bygninger, der ikke er koblet til et kloaksystem. Urin opsamles og lagres i separate beholdere. Beholderen til at opsamle/kompostere fækalier kan være integreret i toiletstolen eller placeret under denne. Systemet kan være et batchsystem med små eller store beholdere, hvor fyldte beholdere sættes til kompostering eller hældes over i en ekstern kompostbeholder. Der kan også være tale om et større kontinuerligt system, hvorfra der f.eks. en gang årligt tages en delmængde (det ældste materiale) ud.
Kildesorterende toiletsystemer med ultralavt vandskyl
Kildesorterende toiletsystemer med vandskyl kan anvendes med eller uden kloakering, hvor strategien er opsamling af kildesorteret urin og/eller ved et ultralavt vandskyl at opnå en meget stor vandbesparelse. Toilettet er meget anvendeligt i kombination med samletank, afløbsfrit pileanlæg mm. 
Kildesorterende/kildesamlende vakuumtoiletsystemer
Et direkte vakuumsystem (VOD - Vakuum On Demand) er et komplet system til et toilet, der udelukker ventilproblemer eller problemer fra dele af et stort fælles system. Systemet bruges i områder uden kloakering ved vanskelige topografiske forhold, jordbunds- eller grundvandsforhold, ved samletank og ønske om reduktion af antal tømninger og for at opsamle en begrænset mængde koncentreret materiale.
Kompostbeholdere i høj kvalitet til haven
 • Roslagskomposten
 • Separettkomposten
 • Bokashi II - kompostspand/fermenteringsspand til designerkøkkenet
 • Pilefordampningsanlæg
  Pilefordampningsanlæg er en økologisk måde til behandling af husholdsspildevand eller delstrømme heraf uden efterfølgende afløb til vandrecipienter.
  Pileplantage

  Fra affald til energi

  Energipil kan vandes med forbehandlet spildevand, urin og slam af god kvalitet i stedet for at anvende drikkevand og sætte nye næringsstoffer i spil. Backlund Ecology deltager i forskningsprojekter for at undersøge fordele, ulemper, omkostningseffektivitet og barrierer og er rede til at bistå ved udvælgelse og etablering af systemer (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER).

   

  Last modified: 08.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
  Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning