Logo produkter Produkter

(Bestillinger på email backlund@backlund.dk eller tlf 60931453 - Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 60931453 )

  - Særtilbud på Separett Villa, Separett Weekend, Separett Sanitoa, Separett Rescue Camping samt EcoFlush og EcoDry + Boks
Toiletter kan afhentes efter aftale også aftener og i weekender. Vi leverer i Danmark og til Grønland - herunder med egen bil i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Roskilde, Køge mm.

 

 

Sanitære Systemer - Rent vand - Humane gødnings- og jordforbedringsmidler

Udvalgte Smarte Stedsspecifikke Sanitære Systemer

BACKLUND har 33 års erfaring med bæredygtige økologiske sanitære systemer og deltager ved forskning og udvikling såvel angående tilpasning af eksisterende sanitære systemer til krav om mere bæredygtighed som ved forskning, videreudvikling og implementering af kildesorterende løsninger (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER) samt billeder på Facebook

Kildesorterende vandfrie toiletsystemer
Kildesorterende vandfrie toiletsystemer (komposttoilet, muldtoilet, multtoilet, opsamlingstoilet) kan være bæredygtige økonomiske og økologiske sanitære løsninger for bygninger, der ikke er koblet til et kloaksystem. Urin opsamles og lagres i separate beholdere. Beholderen til at opsamle/kompostere fækalier kan være integreret i toiletstolen eller placeret under denne. Systemet kan være et batchsystem med små eller store beholdere, hvor fyldte beholdere sættes til kompostering eller hældes over i en ekstern kompostbeholder. Der kan også være tale om et større kontinuerligt system, hvorfra der f.eks. en gang årligt tages en delmængde (det ældste materiale) ud.
Kildesorterende toiletsystemer med vandskyl
Kildesorterende toiletsystemer med vandskyl kan anvendes med eller uden kloakering, hvor strategien er opsamling af kildesorteret urin og/eller ved et ultralavt vandskyl at opnå en meget stor vandbesparelse. Meget anvendeligt i kombination med samletank, afløbsfrit pileanlæg mm. Ved ønske om efterfølgende at separere fækalier og papir fra skyllevandet kan brug af en SEPARATOR overvejes.  En FILTERENHED kan i en del installationer anvendes til afvanding og kompostering.
Kildesorterende/kildesamlende vakuumtoiletsystemer
Et direkte vakuumsystem (VOD - Vakuum On Demand) er et komplet system til et toilet, der udelukker ventilproblemer eller problemer fra dele af et stort fælles system. Systemet bruges i områder uden kloakering ved vanskelige topografiske forhold, jordbunds- eller grundvandsforhold, ved samletank og ønske om reduktion af antal tømninger og for at opsamle en begrænset mængde koncentreret materiale.
Vandfrie urinaler
Vandfrie urinaler sættes op for at reducere vandforbruget og krystallisering i rørsystemerne men kan også være en meget effektiv måde til at opsamle urin til brug som gødning i landbruget.
Pilefordampningsanlæg
Pilefordampningsanlæg er en økologisk måde til behandling af husholdsspildevand eller delstrømme heraf uden efterfølgende afløb til vandrecipienter.
Kompostbeholdere
  • Roslagskomposten
  • Separettkomposten
Pileplantage

Fra affald til energi

Energipil kan vandes med forbehandlet spildevand, urin og slam af god kvalitet i stedet for at anvende drikkevand og sætte nye næringsstoffer i spil. Backlund Ecology deltager i forskningsprojekter for at undersøge fordele, ulemper, omkostningseffektivitet og barrierer og er rede til at bistå ved udvælgelse og etablering af systemer (Se PROJEKTER, RAPPORTER og ARTIKLER).

Pileplantager vandet og gødsket med forbehandlet spildevand, slam og human urin

Last modified: 11.08.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 60931453