Kompostbeholdere

Roslagskomposten

 Separettkomposten

 BIOKUB kompostbeholder

Den naturlige løsning til kompostering af såvel haveaffald og køkkenaffald som fækalier fra kildesorterende toiletter uden vandskyl.

Kompostering er naturens egen måde, ved hjælp af naturlige mikroorganismer, at forvandle affalds til jordforbedringsmateriale og gødning. Mængden af husholdningsaffald kan halveres.

BIOKUB består af formblæste byggeelementer fremstillet af 100 % genanvendt UV-stabiliseret polytylenplast, der kan genanvendes.

BIOKUB produceres med to typer af isolering og med plastgitter i bunden eller med tæt bund.

BIOKUB viste sig bedst, da den svenske ICA-Kuriren testede kompostenheder i nr.13/1999 og igen i en test i "Råd och Rön Nr. 7, 2003.

Kompostering er let og effektiv med den isolerede beholder.

OPSTART AF KOMPOSTERING   Placer gerne om muligt beholderen på et skyggefuldt sted således at komposten ikke bliver for varm. Put et lag på 15 cm af kvas og kviste i bunden for at sikre at luft kan komme ind i komposten nedefra og ventilere den.

OPBYGNING AF KOMPOSTEN      Put ikke kun køkkenaffald eller kun haveaffald i komposten men lav skiftende lag, ca. halvdelen af hver og tilsæt gerne jord. Blandingen gør, at komposten tilsættes mikroorganismer fra jorden og kulholdigt materiale fra haveaffaldet. Komposten må ikke tørre ud men skal have en konsistens som en krammet vaske-svamp. Vand efter behov.

LUFTNING    I den nedre kant på BIOKUB er der to åbninger som lufter komposten. Nedbrydningen af materialet fungerer bedre i en godt luftet kompost. Du kan med fordel lufte og løsne din kompost ved hjælp af en BIOKUB luftningsskrue.

TØMNINGBIOKUB er let at tømme. Gør som følger: Skovl det øverste ikke færdigt komposterede materiale ud og læg det ved siden af beholderen. Løft nogle af byggeelementerne af således, at du nemt kan øse det færdige materiale over i f.eks. en trillebør. Gentag dette til beholderen er tømt. Skyl byggeelemen-terne og genetabler beholderen. Læg det ikke-færdig-komposterede materiale i igen og din BIOKUB er atter i funktion.

 

Last modified: 30.09.2019 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark