Rådgivning ved Arne Backlund


Backlund Ecology rådgiver vedrørende bæredygtig økologisk omstilling af metabolisme/stofskifte "fra bord til jord" med fokus på strømme og delstrømme ved f.eks. gentænkning af, nykonstruktion/videreudvikling og optimering af toiletter og sanitære løsninger til at blive gødnings-, jordforbedrings og energiproducerende systemer. Multifunktionel energipil, afløbsfrie pileanlæg, kompostering og fermentering er også vigtige områder.

Afsnittet om rådgivning er under opbygning.

Arne Backlund har erfaring med spildevand, organisation af spildevandsløsninger og en række spildevandsprojekter siden 1986, bl.a. mange projekter for organisationer, kommuner, amt og Miljøstyrelsen afrapporteret i 2001 - 2015.


Vi har arbejdet med rådgivning siden 1989. Vi bistår:


  • Rådgivende ingeniører og andre rådgivere med specialviden ved rådgivningsopgaver og projekter.
  • Myndigheder som kommuner ved planlægning, planer, kompetenceudvikling af personale, kommunikation med borgerne ved information til, møder med og sagsbehandling af ansøgninger fra borgere med henblik på øget borgerdeltagelse i og større tilfredshed med beslutningsprocesser - herunder kommunal myndighedsbehandling af ansøgninger om etablering af pileanlæg, der væsentligt afviger fra Miljøstyrelsens retningslinjer (se under Pileanlæg - rådgivning og projekter)
  • Bistandsorganisationer ved at tilføre teknisk specialviden til etablering og gennemførelse af sanitære madproducerende projekter i udviklingslande.
  • Undervisningssteder ved at tilføre specialviden til miljøundervisning.
  • Brugere ved udvælgelse af teknisk løsning og ansøgninger.  
  • Producenter ved produktudvikling og vurdering af markedspotentiale i nær kontakt med potentielle brugere og myndigheder.

Pileanlæg

Læs mere her:

Multifunktionel energipil

Pileanlæg


Toiletsystemer til Økosamfund

Læs mere her:

Artikler

Projekter

Referencer

Toiletløsninger til kolonihaver mm.

Læs mere her:

Rapporter

Projekter

Referencer


Contact

 
 
 
 

© Copyright 2021. All Rights Reserved.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend