Backlund Ecology har bl.a. udarbejdet eller medvirket ved udarbejdelse af følgende rapporter. Interesserede kan ved hjælp af links se en række af rapporterne.


Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35/2003.


Backlund, A., Eilersen, A. M., Larsen, I., Hagelskjær, M., Jensen, I.  2003:  Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34/2003.


Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.

                      

Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002. 

                   

Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39/2003.


Holtze, A. og Backlund, A. 2003 : Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36/2003.


Møller, J., Backlund, A., Jørgensen, L.T., Forslund, A. og Dalsgaard, A. 2005: Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 56/2005.


NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS 2010: Redegørelse - Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" Næstved februar 2010.


Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003.


BACKLUND ECOLOGY har bl.a. bidraget med indhold til udarbejdelse af følgende rapporter. Interesserede kan ved hjælp af links se en række af rapporterne.


Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste water from single houses in low permeable soils. EPA Ireland Research Report No. 161


Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater production in Irish households. EPA Ireland STRIVE Research Series Report No. 108


Ragnhildur Gunnarsdóttir 2006: Alternative løsninger til spildevandsrensning i Grønland - Kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl. Arktisk Teknologi DTU BYG 2006.


EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB, ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA EKOLOGI AB 2005: HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING. WRS Upsala 2006


Tore Østeraas, COWI 2005: Kolon-prosjektet - Anleggstyper testet i Kolon-prosjektet. COWI 2005

Cecilie Lind, COWI 2005: Kolon-prosjektet - Kompostering av slam og våtorganisk avfall. COWI 2005.


Thomas Hesse, Stadtwerke Hannover 2005: Abschlussbericht des DBU-Projektes "Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes
zur Nährstoffnutzung und Verdunstung von vorgereinigten Abwässern aus einem Backbaus auf dem Stadtteilbauernhof Hannover-Sahlkamp
im Öko-Technik-Park Hannover" Gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Stadtwerke Hannover 2005.


 Arne Bernt Hasling, Gitte Godsk Nielsen, Karsten ArnbjergNielsen, Karl-Richard Jørgensen, Eto M. Hummelshøj, Claus Dahl Thomsen, Jesper Kjølholdt og Ole Dalgaard COWI A/S 2004: Katalog over udvalgte spildevandsløsninger med recirkulering af næringsstoffer fra by til land.


Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 49, 2004


 Steen Peter Mikkelsen, Birgitte Hoffmann, Morten Smith, Ann Marie Eilersen, Susanne Balslev Nielsen2, Søren Gabriel1, Mikkel Boye Hauger, Morten Elle og Mogens Henze,  Danmarks Tekniske Universitet, Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, BYG 2003: Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 28 2003


Teknologisk Institut, Rørcentret 2003: Økologisk håndtering af spildevand - typeprøvning af komponenter og materiel til opbygning af systemer. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 31 2003


Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2001: Urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 10 2001


Anke Stubsgaard DHI - Institut for Vand og Miljø 2001: Danske pileanlæg. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 5 2001

© Copyright 2021. All Rights Reserved.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend