Backlund Ecology logo

Artikler


Backlund Ecology har udarbejdet eller medvirket ved udarbejdelse af følgende artikler:

Holtze, A. og Backlund.A. 2002: Danmarks ældste pileanlæg fungerer glimrende.   "Ny Viden" 02/2002. Miljøstyrelsen.

Larsen, I., Backlund, A. 2001: Ecological Sanitation - Sustainable Sanitation in Allotment Gardens in Denmark. Article in "The Hyphen" 27/2001.

Larsen, I., Backlund, A.: Ökologische sanitäre Einrichtungen in Kleingärten in Dänemark. Artikel in "Bindestrich" 27/2001.