Backlund Ecology logo

Etablering af kildesorterende toiletter med ultra lavt vandskyl i 10 lejligheder samt 5 urintanke i bebyggelsen Hyldespjældet i Albertslund.

Backlund Ecology deltager i projektet fra 1998 - 2001


Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2001: Urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 10 2001