Backlund Ecology logo

“Kolon-Prosjektet” COWI Norge - Afvanding og kompostering af slam


Tore Østeraas, COWI 2005: Kolon-prosjektet - Anleggstyper testet i Kolon-prosjektet.


Cecilie Lind, COWI 2005: Kolon-prosjektet - Kompostering av slam og våtorganisk avfall. 


Backlund Ecology bidrager i 2004 - 2005 til projektet bl.a. med viden erfaret i 1998 - 2003 i nedenstående projekt M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand” - et projekt som rådgiver for Storstrøms Amt udarbejdet for Miljøstyrelsen.