Backlund Ecology logo

“Kurzbetreibermodell Stadt Altenburg”


Et projekt vedrørende etablering af en BOT projekt til etablering og drift af renseanlæg og spildevandsrensning i Stadt Altenburg i Tyskland


Kurzbetribermodell Stadt Altenburg

Rensningsanlæg Stadt Altenburg Tyskland

Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations