Backlund Ecology logo

M226-0025 Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje


Storstrøms Amt og BACKLUND har samarbejdet i et projekt (1998 - 2001) for at indsamle erfaringer med og undersøge Danmarks ældste pilefordampningsanlæg uden afløb beliggende i Storstrøms Amt. Projektet er delvis finansieret af Miljøstyrelsen inden for rammerne af "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". Anlægget har fungeret meget stabilt siden etableringen i 1992. Vandbalancen blev kalkuleret for at bestemme evapotranspirationen fra anlægget. Indholdet af næringsstoffer i spildevandet og indholdet af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer i jorden analyseredes. Pilens vedproduktion blev estimeret. BACKLUND er involveret i fortsat udvikling af pileanlæggene. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler.


Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.


Holtze, A. og Backlund.A. 2002: Danmarks ældste pileanlæg fungerer glimrende.   "Ny Viden" 02/2002. Miljøstyrelsen.