Backlund Ecology logo

M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand


I efteråret 1998 igangsatte Storstrøms Amt i et samarbejde med BACKLUND ovennævnte projekt for at undersøge, hvordan humane restprodukter ved hjælp af kompostering kan recirkuleres i Danmark. Projektet var delvis finansieret af Miljøstyrelsen inden for rammerne af "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". Et af formålene med projektet var at samle erfaringer med etablering og brug af et kildesorterende komposttoiletsystem med vandskyl i en enkelthusstand. Et andet formål var at indsamle erfaringer fra såvel brugere som personale ved brug af et offentligt kildesamlende system uden vandskyl. Kompostmaterialet blev fulgt og prøver udtaget og analyseret for bl.a. næringsstoffer og mikroorganismer for at vurdere processen og kvaliteten af materialet. I efteråret 1998 blev der etableret et nyt spildevandssystem bl.a. bestående af to afvandings-/kompostenheder ved Stubbekøbing. Systemet er bygget op af komponenter, der er kommercielt tilgængelige men endnu ikke testede i Danmark. Undersøgelserne finder sted fra november 1998 til oktober 2001. Undersøgelsen er baseret på interviews og besøg. Analyserne fokuserede såvel på driftsstabilitet som på kvaliteten af det behandlede materiale. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler. Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. 


Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39/2003.


Holtze, A., Backlund, A. 2003: Gode perspektiver for komposttoiletter på landet. Artikel i "Ny Viden" 06/2003. Miljøstyrelsen.