Backlund Ecology logo

Rådgivning ved Arne Backlund


Backlund Ecology rådgiver vedrørende bæredygtig økologisk omstilling af metabolisme/stofskifte "fra bord til jord" med fokus på strømme og delstrømme ved f.eks. gentænkning af, nykonstruktion/videreudvikling og optimering af toiletter og sanitære løsninger til at blive gødnings-, jordforbedrings og energiproducerende systemer. Multifunktionel energipil, afløbsfrie pileanlæg, kompostering og fermentering er også vigtige områder.

Arne Backlund har erfaring med spildevand, organisation af spildevandsløsninger og en række spildevandsprojekter siden 1986, bl.a. mange projekter for organisationer, kommuner, amt og Miljøstyrelsen afrapporteret i 2001 - 2015.


Vi har arbejdet med rådgivning siden 1989. Vi bistår:


  • Rådgivende ingeniører og andre rådgivere med specialviden ved rådgivningsopgaver og projekter.
  • Myndigheder som kommuner ved planlægning, planer, kompetenceudvikling af personale, kommunikation med borgerne ved information til, møder med og sagsbehandling af ansøgninger fra borgere med henblik på øget borgerdeltagelse i og større tilfredshed med beslutningsprocesser - herunder kommunal myndighedsbehandling af ansøgninger om etablering af pileanlæg, der væsentligt afviger fra Miljøstyrelsens retningslinjer
  • Bistandsorganisationer ved at tilføre teknisk specialviden til etablering og gennemførelse af sanitære madproducerende projekter i udviklingslande.
  • Undervisningssteder ved at tilføre specialviden til miljøundervisning.
  • Brugere ved udvælgelse af teknisk løsning og ansøgninger.  
  • Producenter ved produktudvikling og vurdering af markedspotentiale i nær kontakt med potentielle brugere og myndigheder.

Backlund Ecology har bl.a. arbejdet med:  

2016 -2021 Frankrig, Paris og forstæder


Rådgiver for franske arkitekter og rådgivere angående urban metabolic shift med PeeCycling af næringsstoffer fra human urin i kredsløb ved hjælp af kildesorterende ultra vandbesparende EcoFlush toiletter. 

2017 - 2020 Tyskland, Nordrein-Westfalen 


Rådgivning af et tysk arkitektfirma vedrørende urban metabolic shift med PeeCycling ved hjælp af kildesorterende ultra vandbesparende EcoFlush toiletter.

1995 - 2021 Økosamfund - foreninger og bevægelse - primært i Danmark og i Tyskland 


Vi har medvirket til projekter og rådgivet økosamfund i primært Danmark og Tyskland men også nogle  andre steder i Europa og i resten af verden angående bæredygtige toilet løsninger med øko toiletter.

2017 - 2020 Sverige, Stedsans in the Woods, Bohult Hyltebruk


Rådgivning angående toiletløsninger til Stedsans in the Woods.

2020 - 2021 Saga Space Architects LUNARK Måne HABITAT projekt, Danmark og Grønland


Rådgivning af imponerende Sebastian og Karl-Johan fra Saga Space Architects.

2016 -2021 Tiny House bevægelsen, primært i Danmark


At samarbejde med og at rådgive individuelle og foreninger i Tiny House bevægelsen er så spændende.

Cuba November 2017


Fremme af og rådgivning om PeeCycling ved besøg i Cuba.

Uganda Oktober 2017


Pro Bono rådgivning til fremme af PeeCycling i eksisterende og i nye projekter udført af Seniorer Uden Grænser Danmark.

2011 -2015 "On-Site Wastewater Treatment Research"

"Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses on low permeability subsoils". Forskningsprojekt I Irland "Science, Technology, Research & Innovation for the Environment" (STRIVE).

I forlængelse af tidligere foredrag, projekter og gæsteforelæsninger i Irland deltager Backlund Ecology i forskningsprojektet for Irlands Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen). Arne Backlund er med i projektteamet som ekstern ekspert i samarbejde med bl.a. tre irske universiteter og bidrager med ekspertviden inden for områderne "pileanlæg" samt "bæredygtige sanitære løsninger.

Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste water from single houses in low permeable soils. EPA Ireland Research Report No. 161

Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater production in Irish households. EPA Ireland STRIVE Research Series Report No. 1082008 -2015 Rådgiver for Næstved Kommune og NK-Forsyning A/S

I forlængelse af arbejde som rådgiver for Storstrøms Amt i 4 projekter fra 1998 - 2003 herunder vedrørende afløbsfrie pileanlæg rådgiver Arne Backlund Næstved Kommune angående koncepter og dimensionering af primært afløbsfrie pileanlæg samt ved godkendelse af konkrete ansøgninger og anlæg.2014 -2015 Rådgiver for Vordingborg Kommune

Rådgivning vedrørende koncepter og dimensionering, herunder af konkrete ansøgninger og primært konkrete afløbsfrie anlæg.2010 - 2011 Appendiks til spildevandsplan Nr. 2/september 2011 - Klinteby and Karrebækstorp. Næstved Kommune. 

Rådgivning med rapport bidrag til vurdering af teknologi og økonomi forbundet med etablering og drift af anlæg. Projektarbejde og rådgivning til Niras A/S og Næstved Kommune.2009 - 2010 Afløbsfrie pileanlæg sammenlignet med konventionelle spildevandsløsninger

Rådgivning og projektarbejde angående alternative spildevandsløsninger til huse i det åbne land iht. appendiks til spildevandsplaner i Næstved Kommune fra 2009. Arbejde for Nielsen & Risager og NK-Forsyning A/S.2010 Afvanding af biologisk slam i GeoTubes Planted tilplantet med multifunktionel energipil

Rådgivning af  NK-Forsyning vedrørende afvanding af biologisk slam fra Næstved renseanlæg i GeoTubes anbragt ved renseanlægget.2007 - Rådgivning og bidrag til historisk udstilling om forsyning på Københavns Bymuseum

Backlund Ecology bidrager ud over med rådgivning med et kildesorterende vandfrit Separett Villa toilet til udstillingen. Københavns Bymuseum formulerede efterfølgende tekst på skiltet til det udstillede toilet: “Fremtidens toilet? - et separationstoilet fra 2007. I toilettet deles urin og fækalier. Urinen kan efter fortynding bruges som gødning, mens fækalier evt. kan komposteres. Systemet letter presset på byernes kloaksystemer og udnytter gødningsværdien i den menneskelige latrin.”2006 - Rådgivning angående bæredygtige toilet løsninger i Grønland

Rådgivning, foredrag, udstilling og projektdeltagelse herunder i Sisimiut i forbindelse med indvielse af Innovationscentret og ved bidrag til projekt og rapport 


Foredrag (2006) Reflektion - Innovation - Toiletforhold i Arktis - Innovationscentret Sisimiut Grønland


Backlund, A. 2007: Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grønland - tidsler i paradis. Mikroben nr. 37 - februar 2007. Udgivet for Spildevandsforeningen Frederiksborg Amt.


Alternative løsninger til spildevandsrensning i Grønland Kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl.    Rapport (2006) af Ragnhildur Gunnarsdóttir - Arktisk Teknologi - DTU BYG - Danmarks Tekniske Universitetet. 2005 - ORIO - Organiske restprodukter - Ressourcer I Omløb.

Ved, og i forlængelse af, et af Backlund Ecology arrangeret reference besøg af et projekt som rådgiver for Storstrøms Amt “M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand”, rådgiver og bistår Arne Backlund Cowi Norge (Interconsult) med ekspertviden (2005) til rapporterne:2004 - 2005 Helsingborg INTERREG - Handbok om Urinsortering

Arne Backlund leverede rådgivning og ekspertviden (2004-2005) til svenske rådgivere ved udarbejdelse af den svenske håndbog om urinsortering udarbejdet som del af et af INTERREG IIIA-projektet i Øresundregionen (REduktion af NæringsstofTransport - RENT-VAND).

RENT VATTEN - HANDBOK OM URINSORTERING1998 - 2003 - Rådgiver for Storstrøms Amt i og i forbindelse med projektet: “M226-0024 Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering”


Holtze, A. og Backlund, A. 2003 : Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36/2003.


Holtze, A., Backlund, A. 2003: Nye vakuumtoiletter giver energi og næringsstoffer. Artikel i "Ny Viden" 06/2003. Miljøstyrel1998 - 2003 - Rådgiver for Storstrøms Amt i og i forbindelse med projektet: “M226-0029 Opsamling, opbevaring og anvendelse af urin fra Møns Museumsgård”

Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002.  

    

Holtze, A., Backlund, A. 2003: Succes med toiletsystemer, der kildesorterer. Artikel i "Ny Viden" 01/2003. Miljøstyrelsen. 1998 - 2003 Rådgiver for Storstrøms Amt i og i forbindelse med projektet: “M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand”

Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39/2003.


Holtze, A., Backlund, A. 2003: Gode perspektiver for komposttoiletter på landet. Artikel i "Ny Viden" 06/2003. Miljøstyrelsen. 


1998 - 2003 Rådgiver for Kolonihaveforbundet for Danmark i og i forbindelse med projektet: “M226-0057 Økologisk håndtering af urin, fækalier og gråt spildevand i kolonihaver ved hjælp af kildesorterende toiletter uden vandskyl og pileanlæg.”

Backlund, A., Eilersen, A. M., Larsen, I., Hagelskjær, M., Jensen, I.  2003:  Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34/2003. 


Larsen, I., Backlund, A. 2003: Kildesorterende muldtoiletter. Artikel i "Havebladet" nr. 2/2003.  Kolonihaveforbundet for Danmark.


Bregnhøj, H., Eilersen A.M., von Krauss, M.K., Backlund, A. 2003: Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and in Development Projects. Proceedings to 2nd International Symposium on ecological sanitation "ecosan - closing the loop", April 7 to 11, 2003 Lübeck, Baltic Sea, Germany. Side 29 - 36.1998 - 2002 Rådgiver for Storstrøms Amt i og i forbindelse med projektet: “M226-0025 Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje”

2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.


Holtze, A. og Backlund.A. 2002: Danmarks ældste pileanlæg fungerer glimrende.   "Ny Viden" 02/2002. Miljøstyrelsen.


Afløbsfrie pileanlæg - Multifunktionel energipil til etablering af bæredygtige kredsløb for vand og næringsstoffer fra bord til jord1997 - 2005 Rådgivning, etablering, test og demonstration af økologiske toiletløsninger sammen med Stadtwerke Hannover i Hannover Tyskland 

Backlund Ecology deltager som rådgiver og leverandør i projekterne, herunder i forbindelse med verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover. 


Info Öko-Technik-Park Hannover

Oeko-Technik-Park Hannover - Diverting Water Saving Flush & Vacuum Toilets, Waterless Urinals and a Zero-Discharge Evapotranspiration Willow System


Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35/2003.


Backlund, A. 2003: Ny viden om kildesorterende og separerende sanitetsteknologi. Artikel udkast til "Ny Viden". Miljøstyrelsen.2001 - 2005 - Rådgivning, etablering, test og afrapportering af et afløbsfrit pileanlæg sammen med Stadtwerke Hannover i Hannover Tyskland fra 2001 - 2005

Samarbejdet var i forlængelse af og i forbindelse med et stort løbende samarbejde med Stadtwerke Hannover om bæredygtige økologiske sanitære løsninger i perioden 1997 - 2005 iht. ovenstående.


Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung und Verdunstung von vorgereinigten Abwässern aus einem Backhaus auf dem Stadtteilbauernhof Hannover-Sahlkamp im Öko-Technik-Park Hannover"    

Abschlussbericht des DBU-Projektes1998 - 2003 Rådgivning og projektsamarbejde med et tysk rådgivningsfirma og et universitet i “Das teilstrohmorientierte Abwasserkonzept der Lambertsmühle - Konzept, Betrieb, Forschungsvorhaben -”

Backlund Ecology deltager i projektet med etablering af kildesorterende toiletter, vandfrit urin samt afvandings- og kompostenhed for fækalier opsamlet efter vandskyl i Tyskland med viden og erfaring bl.a. baseret på en række projekter for Miljøstyrelsen fra 1998 - herunder “M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand” - et projekt som rådgiver for Storstrøms Amt udarbejdet for Miljøstyrelsen.


Lampertsmühle

Projekt Lampertsmühle1998 - 2001 Etablering af kildesorterende toiletter med ultra lavt vandskyl i 10 lejligheder samt 5 urintanke i bebyggelsen Hyldespjældet i Albertslund.

Backlund Ecology deltager som rådgiver og styregruppemedlem i projektet 

Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2001: Urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 10 20012000 Rådgivning vedrørende udstilling og præsentation af økologiske toiletløsninger på verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover Tyskland 

Backlund Ecology deltager med udstilling af etablerede økologiske toiletløsninger på verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover Tyskland1998 - 1999 Rådgivning og medvirken til etablering af udstilling på Møns Museumsgård i 1999 i forbindelse med “M226-0029 Opsamling, opbevaring og anvendelse af urin fra Møns Museumsgård”

Vi bidrager med med viden og idéer til udstillingen. På baggrund af vores mundtlige indlæg og skrivelser laver tegneren Lotte Hilden udstillingsplakaten, som efterfølgende blev vores nye logo. Se udstillingsfolderen her1991 - 1993 Rådgivning om stedsspecifikke forhold i forbindelse med arbejde som repræsentant for Krüger-Höler i projektet “Kooperationsmodell Märkische Schweiz”

Et projekt vedrørende arbejde med etablering af en offentlig-privat virksomhed til etablering af vandforsyning samt spildevandsrensning for en række kommuner øst for Berlin i Tyskland 


Kooperationsmodell Märkische Schweiz

Vandforsynings- og spildevandsprojekt Märkische Schweiz Tyskland

Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations1991 - 1993 Rådgivning om stedsspecifikke forhold i forbindelse med arbejde som repræsentant for Krüger-Höler i projektet “Kurzbetreibermodell Stadt Altenburg”

Et projekt vedrørende etablering af en BOT projekt til etablering og drift af renseanlæg og spildevandsrensning i Stadt Altenburg i Tyskland


Kurzbetribermodell Stadt Altenburg

Rensningsanlæg Stadt Altenburg Tyskland

Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations1990 - 1994 Rådgivning og projektsamarbejde vedrørende etablering af pilehytter og piletunneler til leg og læring i børneinstitutioner i Stadt Halle Tyskland i samarbejde med Stadt Halle 1990 - 1994

Vi samarbejder med borgmesteren i Stadt Halle om etablering af pilehytter og piletunneler som et pædagogisk Regio Emiliano projekt i børneinstitutionerne i byen.


Bæredygtig og kredsløbsorienteret leg og læring i børnehavers og skolers arbejde med verdensmålene fra bord til jord, herunder med madspild og klima

Toiletmandens leg og læring med piletræerne1993 - 1995 Afvanding af slam fra renseanlægget i Stadt Guben, Tyskland

Rådgivning og test angående afvanding af slam, herunder ved hjælp af en skruepresse.


Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/19951993 - 1995 Kompostering af slam og reduktion af lugt fra spildevand i kloaksystemer forskellige steder i Tyskland ved hjælp af 

Rådgivning og test af et naturligt, biologisk saponin-steroide ekstrakt fra Yucca Schigidera planten til kompostering af slam og reduktion af lugt i kloaksystemer.


Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Pileanlæg

Læs mere her:

Multifunktionel energipil

Pileanlæg


Toiletsystemer til Økosamfund

Læs mere her:

Artikler

Projekter

Referencer

Toiletløsninger til kolonihaver mm.

Læs mere her:

Rapporter

Projekter

Referencer

Contact