Backlund Ecology logo

Backlund, A. 2007: Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grønland - tidsler i paradis. Mikroben nr. 37 - februar 2007. Udgivet for Spildevandsforeningen Frederiksborg Amt.