Backlund Ecology logo

Foredrag ved Arne Backlund


Backlund Ecology holder gæsteforelæsninger, foredrag, underviser, arrangerer workshops og referencebesøg i en række lande, herunder Danmark, Sverige, Tyskland, England, Irland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Polen, Litauen, Estland, Bulgarien, Rusland, Israel, Cuba og Uganda.

Tilbuddene retter sig såvel til undervisningssteder fra grundskoler og aftenskoler til universiteteter, organisationer, virksomheder og myndigheder som til interessegrupper.

Aktiviteterne er især baseret på en række erfaringer fra danske og internationale projekter og skræddersyes i samarbejde med de enkelte interessenter (se projekter, rapporter og artikler). Emnerne kan være brede eller smalle:


 • Ændring af stofskifterelationer mellem mennesket og den øvrige natur fra en  "Metabolic Rift" til et "Metabolic Shift" - Bæredygtige kildesorterende toiletløsninger til reetablering af kredsløb for næringsstoffer og jordforbedringsmateriale fra bord til jord.
 • "BeerCycling" - Et innovativt og visionært projekt - Fra "Pis" på Roskilde Festival til "Pisner øl" fra Nørrebros Bryghus - med udarbejdet undervisningsmateriale.
 • Gennemgang for kommunerne vedrørende alternative bæredygtige toilet- og spildevandsløsninger i det åbne land som et led i kommunernes arbejde med verdensmålene.
 • Bæredygtige kildesorterende toilet- og spildevandsløsninger i Økosamfund, der som spændende verdensmålslaboratorier viser verden veje for tilbageførsel af næringsstoffer fra bord til jord.
 • Innovative og visionære økosamfund af stor betydning for at rekrutere og fastholde indsjæle og for at skabe en positiv lokal identitet i kommuner uden for de store byer.
 • Bæredygtige ultra vandbesparende og spildevandsreducende toiletter til såvel bæredygtigt nybyggeri som ved renovering.
 • Referencebesøg til innovative og visionære bæredygtige toilet- og spildevandsløsninger i bl.a. økosamfund
 • Opkvalificering af medarbejdere i kommuner til kvalificeret sagsbehandling af henvendelser om alternative bæredygtige toilet- og spildevandsløsninger fra borgerne.
 • Bæredygtige vandbesparende og spildevandsreducerende toiletløsninger til kolonihaveforeninger og sommerhusområder uden kloakering.
 • Erfaringer fra etablerede afløbsfrie pileanlæg.
 • Myndighedsbehandling i kommunerne af ansøgninger fra borgerne om etablering af afløbsfrie pileanlæg, der væsentligt afviger fra eksisterende vejledning for afløbsfrie pileanlæg
 • Ansøgninger om etablering af komposttoiletter og håndtering af opsamlet materiale
 • Ultra vandbesparende toilet- og spildevandsløsninger til fritids- og helårshuse med samletank
 • Mulighed for samarbejde mellem landmænd, kommuner og kraft-/varmeværk om bæredygtig energi fra plantager med energipil vandet og gødsket med forrenset spildevand, slam og human urin.
 • Toilet- og spildevandsløsninger i Grønland og andre arktiske områder, hvor der ikke er kloakeret.
 • Bæredygtige toiletløsninger til fødevare- eller energiproduktion i udviklingslande.
 •  Opsamling og anvendelse af human urin som en enestående organisk gødning til brug for dyrkning hos småbønder og i skolehaver i udviklingslande i koncepter med permakultur og agroøkologi.
 • Etablering af og leg og læring med pilehytter og piletunneler samt kompostering i børnehaver.


Formålet er bl.a. at udvide vidensgrundlaget for områder inden for arbejdet med verdensmålene, herunder i form af alternativer til konventionelle spildevandsløsninger og dermed også at opkvalificere grundlaget for valg af stedspecifikke omkostningseffektive løsninger der understøtter en bæredygtig samfundsmæssig omstilling fra bord til jord - fra børnehave til universitetet :-)

Foredrag

Ønsker du at din forening, skal vide mere om bæredygtige kildesorterende løsninger, kommer vi gerne ud og holder foredrag hos jer. Arne Backlund har tidligere holdt foredrag for bl.a. Ingeniøre uden Grænser, KKL, Rotary, for beboere på Fejø mm.

Tidligere afholdte foredrag


Nedenstående ses et udvalg af tidligere afholdte foredrag.

Lecturing about a metabbolic shift rethinking and linking sustainable ecological sanitation & permaculture in Engineers Without Border projects in developing countries

Højskoleforedrag på Fejø - del 2
"Tis og lort - fra bord til jord"

Højskoleforedrag på Fejø - del 1
"Tis og lort - fra bord til jord"

Foredrag som miljørådgiver for KKL Danmark

(Engelsk version) Sara og jeg var inviteret til at holde foredrag om: "Kildesorterende toiletløsninger og anvendelse af urin som gødning i fremtidige projekter i f.eks. skolehaver på Sri Lanka" i Rotary Brønshøj torsdag 15. november 2018

Presentation to a combined Asian, African & South American Expert Study Group visiting Denmark

(Engelsk version) Foredrag som miljørådgiver for KKL Danmark

Iug ewg-dk february 2018 rethinking ecological sanitation for rural areas in developing countries

Zero Discharge Willow Wastewater Evapotranspiration Systems - Billeberga, Sweden April 19th. 2013


From the first known ”unknown” system in 1991/1992 to best known practice in 2013 Recommended by Authorities in Denmark for Highest Demands

Sara og jeg var inviteret til at holde foredrag om: "Kildesorterende toiletløsninger og anvendelse af urin som gødning i fremtidige projekter i f.eks. skolehaver på Sri Lanka" i Rotary Brønshøj torsdag 15. november 2018

Oplæg v. arne backlund en præsentation envina århus 28. september 2016

Presentation at Wexford County Ireland November 21th. 2007

Tidligere afholdte forelæsninger


Nedenstående ses et udvalg af tidligere afholdte forelæsninger.

Lecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in Danish

Trinity college dublin 2016 rethinking ressource recovery

Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From a Metabolic Rift Towards a Metabolic Shift
Trinity College Dublin 2016

One of the lectures from 1999 - 2007 at Technical University of Denmark - DTU