Backlund Ecology logo

Das teilstrohmorientierte Abwasserkonzept der Lambertsmühle

- Konzept, Betrieb, Forschungsvorhaben -


Backlund Ecology deltager i projektet med etablering af kildesorterende toiletter, vandfrit urin samt afvandings- og kompostenhed for feces opsamlet efter vandskyl i Tyskland med viden og erfaring bl.a. baseret på en række projekter for Miljøstyrelsen fra 1998 - herunder M226-0028 Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand” - et projekt som rådgiver for Storstrøms Amt udarbejdet for Miljøstyrelsen.


Lampertsmühle

Projekt Lampertsmühle