Backlund Ecology logo

Etablering, test og demonstration af økologiske toiletløsninger sammen med Stadtwerke Hannover i Hannover Tyskland fra 1997 - 2005


Backlund Ecology deltager som rådgiver og leverandør i projekterne, herunder i forbindelse med verdensudstillingen EXPO 2000 i Hannover. 


Info Öko-Technik-Park Hannover


Oeko-Technik-Park Hannover - Diverting Water Saving Flush & Vacuum Toilets, Waterless Urinals and a Zero-Discharge Evapotranspiration Willow System