Backlund Ecology logo

“Kooperationsmodell Märkische Schweiz”


Et projekt vedrørende arbejde med etablering af en offentlig-privat virksomhed til etablering af vandforsyning samt spildevandsrensning for en række kommuner øst for Berlin i Tyskland 


Kooperationsmodell Märkische Schweiz

Vandforsynings- og spildevandsprojekt Märkische Schweiz Tyskland

Wasserwirtschaft Wassertechnik 2/1995

Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations