Backlund Ecology logo

M226-0024 Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering


Projektet er udført i perioden 1998-2002. Ved Nysted på Lolland blev der installeret to nye vakuumtoiletsystemer i år 2000. Toiletterne blev installeret som led i projektet med henblik på at belyse mulighederne for at recirkulere sort spildevand eller dele heraf til landbrugsformål. Der indsamledes i projektet erfaringer med de nye toiletsystemer samt med tidligere installerede systemer i sommerhuse i områder på Lolland og på Falster.

De nye vakuumtoiletsystemer som er under kontinuerlig videreudvikling har et meget lavt vand- og energiforbrug. En række problemer med eksisterende store systemer er blevet løst. Undersøgelser indikerer, at vakuumtoiletter gør det muligt at opsamle et materiale, der er egnet til behandling i et biogas. eller vådkomposteringsanlæg. Der er også i projektet indsamlet erfaringer fra vores nabolande.

Storstrøms Amt har initieret og gennemført projektet i samarbejde med BACKLUND. Projektet har modtaget støtte fra Miljøstyrelses aktionsplan for "Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning".

Undersøgelserne, metoderne og resultaterne er beskrevet i en rapport og i artikler.


Holtze, A. og Backlund, A. 2003 : Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36/2003.


Holtze, A., Backlund, A. 2003: Nye vakuumtoiletter giver energi og næringsstoffer. Artikel i "Ny Viden" 06/2003. Miljøstyrelsen.