Backlund Ecology logo

M227-0029 Vurdering af funktion af komposttoiletsystemer og deres evne til at reducere smitstoffer


Projektet udføres i et samarbejde mellem FSL ( Forskningsinstitutionen for Skov & Landskab), KVL (Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) samt BACKLUND (A & B BACKLUND ApS) i perioden 2000 - 2003. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen via "Aktionsplanen for økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". I projektet undersøges funktionen af 13 komposttoiletanlæg, syv i Danmark og seks i Sverige. Fem af systemerne er batchkomposttoiletsystemer og otte er kontinuerlige systemer. Brugernes erfaringer med og holdning til systemernes afdækkes i en brugerundersøgelse og funktionen og evne til reduktion af smitstoffer vurderes ud fra temperaturmålinger og en række mikrobiologiske undersøgelser af kompostmaterialet. Undersøgelsen, metoder og resultater er beskrevet i en rapport og i artikler. 


Møller, J., Backlund, A., Jørgensen, L.T., Forslund, A. og Dalsgaard, A. 2005: Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 56/2005.