Backlund Ecology logo

NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS 2010Projektet udført for NK-Spildevand A/S i samarbejde med Nielsen & Risager A/S i 2009 - 2010 og afrapporteret i: NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS 2010: Redegørelse - Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" Næstved februar 2010.