Backlund Ecology logo

Projektarbejde for Niras A/S og Næstved kommune 2010 - 2011.


Tillæg til spildevandsplan for Klinteby/Karrebækstorp. Vurdering af pileanlægsprojekter vedrørende tekniske løsninger og økonomi. Projektarbejde for Niras A/S og Næstved kommune 2010 - 2011. Pilerenseanlæg i forhold til de traditionelle spildevandssystemer, som er forudsat etableret for spildevandskloakering af ejendomme i det åbne land i det godkendte Tillæg til de gældende spildevandsplaner i Næstved kommune af september 2009.


Læs mere her: