Backlund Ecology logo

Komposttoilet til bl.a. kolonihaven


Begrebet komposttoilet bliver brugt om forskellige oftest vandfrie toiletter eller toiletsystemer.


Nogle komposttoiletter kildesorterer fækalier (lort) og urin (tis) fra to udgange andre samler det hele i en beholder.


Mange så kaldte komposttoiletter er små batch samle toiletter, hvor materialet samles op i en beholder for senere at blive komposteret i en ekstern kompostbeholder eller for at blive gravet ned.


Andre består af en toiletstol over gulv med en beholder - stor eller mindre - til opsamling under gulv til efterfølgende nedgravning eller kompostering i samme eller anden beholder efterfølgende


Der er yderligere store komposttoiletsystemer med fx. en toiletstol over gulv og en meget stor kompostbeholder under gulv, hvor der mens toilettet er i brug foregår en eller anden kompostering af materialet, mens beholderen er i brug.