Backlund Ecology logo

Lejligheder i Hyldespjældet - Albertslund Danmark


10 lejligheder i bebyggelsen i foregangskommunen Albertslund blev i 1999 som led i et projekt udstyret med et kildesorterende ultra lavtskyllende EcoFlush. Arne Backlund var i styregruppen for projektet som specialist rådgiver inden for bæredygtige toiletløsninger.


Backlund Ecology leverede ud over de 10 EcoFlush også 5 stk. 3m3 urinopsamlingstanke. 

Vi har flere gange haft internationale besøgende med ud til denne reference

I 2017 leverede vi 10 stk. af den nyeste udgave af EcoFlush til bebyggelsen.


Læs mere her:

Albertslund har leveret ca. 160.000 liter høj kvalitativ flydende organisk gødning (urin) til forsøgsmarker i Taastrup


EcoFlush toilet - How to flush


Study trip to Denmark and Sweden hopefully generating French, Swedish & Danish cooperation re. source separating systems diverting human urine


Taking a study group from France and Sweden on a trip to Denmark visiting and discussing urine separating systems

Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2001: Urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 10 2001