Backlund Ecology logo

Møns Museumsgård - Stege Danmark“Success med toiletsystemer, der kildesorterer” Overskrift i Ny Viden fra Miljøstyrelsen Nr. 1/2003

Etablering af nye og bæredygtige toilet løsninger på Møns Museumsgård var en del af et af de mange projekter, hvor Backlund Ecology var rådgiver for Storstrøms Amt i perioden 1998 - 2003 som led i Aktionsplanen xxx. under Miljøstyrelsen.

Backlund Ecology leverede i 1999 efter rådgivning til Storstrøms Amt 4 stk. kildesorterende og ultra lavtskyllende ES-toiletter - nu kaldet EcoFlush, 1 stk. vandfrit urinal og 2 stk. 3 m3 urin opsamlings- og lagertanke.

Toiletterne er anvendt af besøgende på museet siden 1998.

Der blev også lavet en toilet udstilling i forbindelse med projektet

Der er udarbejdet en rapport, artikel mm. og resultater fra projektet er brugt i præsentationer, foredrag og forelæsninger. 


Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002. 


Holtze, A., Backlund, A. 2003: Succes med toiletsystemer, der kildesorterer. Artikel i "Ny Viden" 01/2003. Miljøstyrelsen.


EcoFlush toilet - How to flush


Det begyndte bl.a. med en udstilling samt et projekt med lokal recirkulering af human urin på Museumsgården Møn i 1999


Experiences from five Danish projects with ecological sanitation using diverting systems - Gust lecturing at St. Petersburg State Polytechnic University, Rusia 2002


Backlund, A., Holtze, A. 2001: Diverting Toilet Systems  –  Quality of  Collected Urine Mixture Compared To Other Organic Fertilizers. Proceedings of KALMAR ECO-TECH´01 - Leachate and Waste Water Treatment with High-Tech and Natural Systems. The 3rd international conference on the establishment of cooperation between companies/institutions in the Nordic Countries in the Baltic Sea Region November 26 to 28, 2001, Kalmar, Sweden.