Backlund Ecology logo

Munksøgård økosamfund - Roskilde Danmark


Økosamfundet Munksøgård i Trekroner Roskilde er en bebyggelse med 5 boliggrupper med hvert et fælleshus. Der er såvel lejeboliger, andelsboliger som ejerboliger. 


Backlund Ecology har leveret ca. 100 kildesorterende ultra lavtskyllende EcoFlush toiletter til såvel boliger som til fælleshuse. 

Munksøgård er et af vores foretrukne besøgssteder, når vi har besøg af udenlandske rådgivere mm.


Læs mere om Munksøgård her:


Temadag i økosamfundet Munksøgård i Roskilde om forskning i økosamfund


EcoVillage Munksoegaard - Collecting human urine from 100 EcoFlush toilets


Beer- and FoodCycling in Roskilde Denmark


Study trip to Denmark and Sweden hopefully generating French, Swedish & Danish cooperation re. source separating systems diverting human urine


Taking a study group from France and Sweden on a trip to Denmark visiting and discussing urine separating systems


EcoFlush toilet - How to flush