Fra affald til ressource

Multifunktionelle pileplantager til kombineret produktion af biomasseenergi og til fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium.

Pil (Salix) - en afgrøde for fremtiden
Energiafgrøden pil er unik på mange måder. Den er nem at plante, den vokser meget hurtigt, og med dagens moderne maskiner er den nem at høste. Der er kommet et marked for pileflis, der indgår i brændselsmikset på mange især svenske varmeværker.
Energi fra biomasse, biobrændsler, bliver alt vigtigere som energikilde. Med EU-mål og nationale mål om at lande i Europa skal blive mere selvforsynende  vil pil kunne få en vigtig rolle i den totale energiforsyning. Pileplantager er kommet for at blive og vil blive et naturligt indslag i landskabet.

Pil - et lønsomt komplement - Energiproduktion & Fytoremediering/jordrensning
Pileplantager kan være et lønsomt komplement til andre afgrøder og aktiviteter i landbruget og kan give en fornuftig økonomi uden store investeringer i maskiner og specialiseret arbejdskraft. Med fremtidig varetagelse af miljøopgaver som fytoremediering/jordrensning af marker for cadmium og gødskning af energipilen med forrenset spildevand, slam og human urin.

    

 

PPP (Public Private Partnership) mellem kommuner med deres rensningsanlæg, kraftvarmeværker og private landmænd kan skabe interessante økonomiske og økologiske fordele for de involverede parter ved fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium samt ved håndtering af spildevand, slam og human urin ved dyrkning af energipil.
Backlund Ecology rådgiver landsbrugsorganisationer, kommuner og andre interessenter, forelæser, arrangerer møder og referencebesøg for med egne øjne at se koncepterne på stedet og for at tale med deltagerne.
Backlund Ecology har således siden 1990 deltaget i arbejde, der har inspireret til:
"SHORT ROTATION PLANTATIONS Guidelines for efficient biomass production with the safe application of wastewater and sewage sludge"
 

samt realiseringen i det såkaldte Enköpings-concept.

 

 

.

 

Backlund,A. 1995: Einige Reflexionen über die Anwendung von (vor-)gereinigtem Abwasser und Klärschlamm innerhalb von kreislauforientierter Umwelt- und Energiekonzepte mit Weiden-Kurz-Umtriebs-Plantagen. Leipziger Innovations- und Technologiezentrum, Leipzig, Tyskland.
Arne Backlund holder et af mange foredrag på ekspertkonference Leipziger Innovations- und Technologiezentrum i Leipzig, Tyskland.
Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003. Elektronisk publikation på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2003/87-7972-744-1/html/default_eng.htm
Arne Backlund er dansk repræsentant i projektet 1999 - 2003, medlem i styregruppen og projektleder for en del af projektet.
BioM EU/Intereg IV/A-projekt.
Arne Backlund præsenterer i Ringkøbing (oktober 2011) bl.a.  vanding og gødskning af Energipileplantager med spildevand, slam og human urin organiseret i en PPP-model (Public Private Partnership) med kommune, rensningsanlæg, kraftvarmeværk og private landmænd.
   "Lokalt dyrket energipil gødsket med slam og vandet med spildevand til energiproduktion  i det lokale kraftvarmeværk. Et visionært og innovativt samarbejde mellem landmænd, kommune, rensningsanlæg og kraftvarmeværk.
Arne Backlund holder foredrag for kommuner, landmænd, rådgivere og andre interessenter i den bæredygtige PPP-model (Public Private Partnership) i Skåne, Sverige - april  2013.
  Arne Backlund forelæser vedrørende ovenstående på TCD (Trinity College Dublin) 2009 - 2014.
   Backlund Ecology starter 2014/2015 op med rådgivning vedrørende fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium ved hjælp af energipil.                                             
Arne Backlund/Backlund Ecology har betydelig viden og erfaring på området.
Kontakt os angående rådgivning.
Last modified: 30.09.2019 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark