Backlund Ecology logo

ProjekterProjekter under udarbejdelse:


Backlund Ecology forbereder og starter baseret på tildligere projekter og erfaringer herfra projekter op i samarbejde med organisationer, kommuner, skoler og børnehaver, hvor leg og læring med energipil indgår i holistiske verdensmålsprojekter med økologisk, social og økonomisk bæredygtighed, og hvor børnene dannes og uddannes til bæredygtigheds- og klimaambassadører i denne tilgang til arbejdet med verdensmålene. 

Udvalgte projekter:


Backlund bidrager fra 2004 - 2005 i såvel et EU projekt som i et norsk projekt med viden og erfaring bl.a baseret på en række af nedenstående projekter udarbejdet for Miljøstyrelsen 1998 - 2005.